Kanał Śląski - warianty trasy

Podczas Konsultacji społecznych będzie poruszana tematyka Kanału Śląskiego.

Swoją obecność potwierdziła Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktów

z jednostkami samorządu terytorialnego 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Kanału Śląskiego na spotkanie 

02.10.2019r. – DK Gostyń godz. 17:00

 


 

Według planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, projekt kanału miałby objąć kilka  gmin i miast aglomeracji górnośląskiej położonych między rzekami: Wisłą i  Odrą. Dotyczy to również naszej gminy, gdyż wg projektu kanał obejmowałby południową część Gostyni w rejonie rzeki Gostynki.

Projekt połączenia rzek – Odry i Wisły nie jest nowością. Pojawił się na długo przed wojną i kilkukrotnie pojawiał się po, ponieważ  kanał miałby być nową drogą transportu stali i węgla.  Jednak z uwagi  na wysokie koszty realizacji i budowy kanału na samych planach się kończyło.

Koszt budowy Kanału Śląskiego to ok  11 mld zł. Czy do budowy Kanału kiedykolwiek dojdzie ? Tego do końca nie wiadomo. Jeśli tak, to dopiero za kilkanaście lat lub później.

 W ostatnich miesiącach miały miejsce spotkania z władzami miast których temat budowy Kanału dotyczy bezpośrednio.

8 lipca br. przedstawiciele gmin i miast Orzesza, Tychów, Bierunia, Wyr a także   Czerwionki – Leszczyn wzięli udział w spotkaniu roboczym, na których zaproponowane zostały i przeanalizowane warianty przebiegu Kanału Śląskiego.

Dla Gostyni przedstawiono dwie alternatywne trasy przebiegu Kanału Śląskiego:

- wzdłuż rzeki Gostyni,

- wzdłuż granicy lasu.

 

wstępny wariant.jpg 

 wstępny wariant.jpg

 

Należy zaznaczyć, że każda z tras koliduje z DK928 i lasami. Druga trasa dodatkowo zagraża  terenom zabudowy mieszkalnej wzdłuż ulicy Zaleśnej w Gostyni.

Najmniejszą ingerencję w  tereny Gostyni i koryta rzeki Gostynki proponowane są w alternatywnym wariancie a mianowicie przebieg Kanału Śląskiego przesunięty zostałby w lasy Kobiórskie i gminę Kobiór lub jeszcze dalej, na linii Żory – Bojszowy.

Należy zaznaczyć, że radni Gminy Wyry negatywnie zaopiniowali propozycję przebiegu Kanału Śląskiego wzdłuż doliny rzeki Gostynki.

28 sierpnia 2019 r. w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja otwierająca III samorządowe konsultacje w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, które są dedykowane koncepcji Kanału Śląskiego. Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w obszarze potencjalnych tras kanału. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z samorządów, instytucji naukowych i badawczych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, a także administracji publicznej.  Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Główną częścią konferencji była sesja robocza przygotowana i prowadzona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, głównego partnera ministerstwa w zakresie analiz technicznych opracowywanych na potrzeby Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami analiz dotyczących weryfikacji wstępnych wariantów trasy przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki prac zostały przedstawione na mapach obrazujących przebieg trasy Kanału Śląskiego w wariantach do konsultacji.

Podczas w/w konferencji zaprezentowano nowe mapy z naniesionymi zmianami w planach przebiegu Kanału Śląskiego.

Na mapie ukazany jest z wyprowadzeniem Kanału poza dolinę Gostynki. Wariant przedstawia „przesunięcie”  Kanału w stronę lasu (w niedalekiej odległości od ul. Zaleśnej) lub całkowite pominięcie Gostyni z trasy budowy Kanału Śląskiego.

 Wyry - mapa geośrodowiskow.png

Wyry - Gostyń- mapa geośrodowiskowa.png

kanal- nowy wariant do konsultacji.jpg

kanal- nowy wariant do konsultacji.jpg

 

Materiały dotyczące Konferencji i budowy Kanału Śląskiego, mapy z wariantami trasy Kanału oraz prezentacje można przejrzeć na stronie : https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/rozpoczecie-konsultacji-dotyczacych-kanalu-laskiego

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00