Jak pracuje urząd w czasie epidemii

Jak pracuje urząd w czasie epidemii

Od ponad miesiąca w Urzędzie Gminy Wyry nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klientów. Dlaczego? W trosce o zdrowie Was, mieszkańców, klientów oraz pracowników. Urzędnicy jednak cały czas pracują, realizując wnioski składane papierowo do skrzynki podawczej przed wejściem do urzędu, wysyłane pocztą oraz zgłaszane telefonicznie i elektronicznie.

Podkreślamy, że maksymalnie ograniczono bezpośredni kontakt z klientami, jednak na miejscu, osobiście można cały czas załatwić sprawy pilne. 19 kwietnia wydane zostało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Została w nim rozszerzona lista zadań związanych z obsługą obywateli przez urzędy w naszym kraju, jednak w przypadku naszej gminy niewiele to zmienia, bo Urząd Gminy Wyry od początku pandemii, podane w tym rozporządzeniu zadania realizuje. Należą do nich sprawy z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

Wszystkie wymienione sprawy muszą być załatwiane z zachowaniem obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa. Co to oznacza w praktyce?

 1. Miejscem załatwiania spraw jest przedsionek urzędu. Każdego, kto będzie chciał załatwić sprawę, prosimy o użycie dzwonka przy wejściu i oczekiwanie na pracownika.
 2. Pracownik wskaże miejsce na wypisanie wniosku lub oczekiwanie np.: na wydanie  dokumentu, czy sprawdzenie danych w systemie. Prosimy o stosowanie się do jego poleceń.
 3. Wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa.

Prosimy o stosowanie się do tych zasad, ponieważ najważniejsze jest dla nas zarówno Państwa bezpieczeństwo, jak i ochrona naszych pracowników. Jednocześnie gorąco zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie oraz za pośrednictwem skrytki ePUAP - /xm62eyt661/skrytka. Również płatności prosimy wykonywać elektronicznie.

O wszelkich zmianach informować będziemy Państwa na bieżąco na www.wyry.pl.

Urząd Gminy

tel. 32 325 68 00, e-mail: urzad@wyry.pl

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 32 325 68 10, e-mail: usc@wyry.pl

Ewidencja

tel. 32 325 68 11, e-mail: ewidencja@wyry.pl

Referat Podatków i Opłat

tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl

Gospodarka odpadami

tel. 32 325 68 23, e-mail: odpady@wyry.pl

Edukacja

tel. 32 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl

Geodezja

tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl

Planowanie przestrzenne

tel. 32 325 68 40, email: planowanie@wyry.pl

Gospodarka Komunalna

tel. 32 325 68 20, email: kierownik.gki@wyry.pl

Inwestycje

tel. 32 325 68 30, email: kierownik.izp@wyry.pl

Promocja i Fundusze

tel. 32 325 68 32, email: promocja@wyry.pl

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców i klientów odbywa się do godz. 14:00 przy 2 bezpiecznych stanowiskach obsługi na parterze urzędu. Po godzinie 14:00 wejście do urzędu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem!

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001