Informacje firmy MASTER - Odpady i Energia o Światowym Dniu Recyklingu

master 1.jpg

18 marca - Światowy Dzień Recyklingu

Czy wiecie, że w najbliższą sobotę - 18 marca obchodzić będziemy kolejne eko-święto – ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU !? Pomimo tego, że święto to ustanowione zostało kilka lat temu, a dokładnie w 2018 roku, to już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń ekologicznych. Światowy Dzień Recyklingu to międzynarodowy akcent, który ma nam wszystkim przypominać, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za planetę i codzienne eko-zachowania powinny stać się naszymi nawykami. Dzień ten został ustanowiony z myślą o właściwej edukacji w zakresie prawidłowego segregowania odpadów oraz poddania ich recyklingowi. Istotne jest również, aby zastanowić się nad rozsądnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, aby jak najmniej odpadów trafiało na składowiska. Został on ustanowiony w celu promowania korzyści jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców, powtórne ich wykorzystanie i przywrócenie do gospodarki jako cennego surowca.

Światowy Dzień Recyklingu skupia się na zachowaniu sześciu podstawowych zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów oraz podkreśleniu potencjału odpadów, które poprzez poddawanie ich recyklingowi, mogą również stanowić „zasób”.  

Co to jest recykling?

W kilku słowach i najprościej recykling można określić jako ponowne wykorzystanie surowców i materiałów, a więc ich powrót do obiegu. To działanie, mające na celu wytworzenie nowego produktu dzięki odzyskaniu cennych surowców - efektywnemu wykorzystaniu odpadów.

Jaki jest sens recyklingu?

Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem.

Najważniejsza w recyklingu jest prawidłowa i staranna segregacja odpadów – od miejsca wytworzenia odpadu (np. w naszych domach, w miejscu pracy), poprzez właściwy ich odbiór i w konsekwencji przekazanie ich do firm recyklingowych.
Ideą recyklingu jest ochrona zasobów naturalnych, poprzez ponowne użycie  materiałów przekazanych do recyklingu. W ten sposób przyczyniamy się do ich racjonalnego zagospodarowania i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.  
Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.   

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. od 2022 r. realizuje kampanię edukacyjną pn. „TRZY PROSTE ZASADY – ograniczaj, użyj ponownie i odzyskuj odpady”, której podstawowym założeniem jest minimalizowanie wytwarzania odpadów, jako eko-postawa: „Nie wytwarzaj odpadów, ogranicz ich generowanie do minimum”. Bardzo ważne jest wzmocnienie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec środowiska i wpływu na otaczające środowisko wśród lokalnej społeczności, poprzez popularyzację zasady 3R: „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”.   

 

WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

master 2.jpg

Program Konkursowy pn. „WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”
to wyjątkowa platforma internetowa, łącząca dobrą zabawę, pogłębianie wiedzy, rywalizację i zdobywanie atrakcyjnych nagród!
NIE CZEKAJ! Już dziś dołącz do Programu Konkursowego.
www.ekomaster.tychy.pl

 

 

powrót