Portal Gmina Wyry

Informacja

Informacja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o zmianie zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społęcznej.JPG

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej 2.JPG

powrót