Informacja z otwarcia ofert w związku z przetargiem na termomodernizację budynku GOPS-u w Wyrach przy ul. Głównej 107

Gmina Wyry 6 lipca ponownie ogłosiła przetarg na termomodernizację budynku GOPS-u w Wyrach przy ul. Głównej 107. W terminie – do 26 lipca oferty złożyło 3 wykonawców. Poniżej publikujemy informację z ich otwarcia.

Przypomnijmy, że Gmina Wyry w czerwcu ogłosiła przetarg na termomodernizację budynków Domu Kultury w Gostyni, OSP w Gostyni oraz GOPS-u w Wyrach (link do informacji. Zadanie zostało podzielone na trzy części: część 1 – modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni – zaprojektowanie i wykonanie pomp ciepła, część 2 – zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Gostyni oraz część 3 – zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku w Wyrach przy ul. Głównej 107. Na część 3 zadania nie została złożona w terminie żadna oferta, dlatego ponowny przetarg na modernizację tego obiektu był konieczny.

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry” otrzymał wsparcie w wysokości 2 259 131,90 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.

Informacja z otwarcia ofert (4)-1.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001