Informacja TAURON Dystrybucja dla mieszkańców Gminy Wyry

Krótkotrwałe zaniki napięcia

W ostatnich miesiącach, z powodu niestabilnej pogody, a także innych czynników zewnętrznych można zaobserwować krótkotrwałe zaniki napięcia, czyli chwilowe wyłączenia zasilania, trwające od 1 do 9 sekund. Są one skutkiem działania stosowanej w energetyce automatyki zabezpieczeniowej typu SPZ (tj. samoczynne ponowne załączenie), której zadaniem jest szybkie zasilenie odbiorców po wyłączeniu uszkodzonego fragmentu sieci. Automatyka SPZ działa w ten sposób, że jeżeli na przewody energetyczne spadnie gałąź, usiądzie ptak lub przewodów dotknie fruwająca w powietrzu reklamówka, to system zabezpieczeniowy automatycznie wyłącza linię. W czasie tej krótkiej przerwy beznapięciowej, łuk elektryczny samoistnie wygasza się i stan zwarcia ustępuje. Wówczas, jeżeli automatyka stwierdza stan bezzakłóceniowy, to ponownie załącza linię średniego napięcia, a odbiorcy mają przywrócone zasilanie.

Takie zdarzenia najczęściej mają miejsce na terenach mocno zadrzewionych, na terenach, na których są siedliska ptaków lub przez które przebiegają trasy wędrowne ptaków. Stosowanie takich zabezpieczeń jest korzystne ze względu na zwiększenie niezawodności zasilania,
a także niedopuszczenie do przekształcenia się tych krótkotrwałych zwarć przemijających w zwarcia dwu lub trójfazowe skutkujące uszkodzeniem urządzeń i definitywnym wyłączeniem linii elektroenergetycznych. Warto dodać, że stosowana automatyka zabezpieczeniowa nie powoduje uszkodzeń domowych urządzeń elektrycznych, które są w większości wyposażone w podtrzymanie pamięci elektroniki (zegarów, budzików, programatorów, itp.)

Ważnym aspektem dla wyeliminowania zaników napięcia i przerw w zasilaniu jest dbałość o stan sieci elektroenergetycznej i eliminowanie potencjalnych zagrożeń nie tylko po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ale również po stronie mieszkańców będących odbiorcami energii elektrycznej. Awarie linii elektroenergetycznych są najczęściej spowodowane przerośniętymi gałęziami drzew, które podczas wichury łamią się i spadając zahaczają o przewody elektryczne. Zagraża to wówczas życiu człowieka, a także grozi uszkodzeniem infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto drzewa utrudniają prowadzenie prac związanych z naprawą sieci elektroenergetycznej oraz usuwaniem potencjalnych awarii. Systematycznie, zgodnie z planem eksploatacji majątku sieciowego, wykonywane są oględziny linii elektroenergetycznych związane z przycinaniem gałęzi czy usuwaniem drzew. Najczęściej prace te wykonują na zlecenie OSD profesjonalne firmy, ale też na bieżąco pracownicy TAURON Dystrybucja. 

Właściciele nieruchomości mogą również przyczyniać się do zmniejszenia ilości krótkotrwałych wyłączeń oraz awarii, poprzez systematyczne wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew na swoich posesjach, rosnących pod liniami elektroenergetycznymi. Na ogół takie obowiązki regulowane są postanowieniami umowy o służebności zawartej pomiędzy właścicielem działki, a firmą TAURON Dystrybucja. Niemniej, gdy gałęzie drzew są w bliskiej odległości lub dotykają linii elektroenergetycznej i stanowią zagrożenie dla funkcjonowania sieci, to OSD wykonuje przycinki uzyskując zgodę właściciela nieruchomości na wejście na jego teren. Warto zaznaczyć, że czym innym są cięcia pielęgnacyjne, a czym innym usunięcie drzewa czy gałęzi zagrażających urządzeniom przesyłowym, gdzie zgoda właściciela nieruchomości nie jest potrzebna. Taka zgoda, tj. na wejście na teren nieruchomości, nie jest konieczna, gdy pomiędzy stronami była zawarta umowa służebności, albo gdyby starosta z uwagi na wykonanie cięć pielęgnacyjnych wydał decyzję o czasowym zajęciu nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Taka decyzja jest wydawana, gdy właściciel nieruchomości odmawia prawa wstępu na swój teren, a jednocześnie sam uchyla się od wykonania niezbędnych czynności związanych z przedmiotem sprawy. Warto podkreślić, że na właścicielu nieruchomości ciąży także odpowiedzialność cywilna za ewentualne szkody wyrządzone przez zasadzone drzewa i inne rośliny posadowione na ich nieruchomościach zgodnie z treścią art.48 Kodeksu cywilnego.

TAURON Dystrybucja podejmuje również działania inwestycyjne ukierunkowane na poprawę niezawodności pracy sieci elektroenergetycznych. Inwestycją po której spodziewana jest znacząca poprawa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców gminy Wyry jest przebudowa linii napowietrznej na linię kablową wzdłuż ulicy Tyskiej wraz z wymianą trzech stacji transformatorowych. Inwestycja ta pozwoli na wyeliminowanie odcinka linii napowietrznej średniego napięcia o długości około 2 km. Dodatkowo, istotnym wzmocnieniem zasilania sieci elektroenergetycznej na tym terenie będzie budowa linii kablowej o długości około 5 km, od strony miasta Tychy. Obie inwestycje realizowane będą w latach 2022-2023.

TAURON Dystrybucja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom dostaw energii dla swoich klientów. W trosce o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej został opracowany poradnik na temat drzew – „Co sadzić, by nie przesadzić?”, zawierający  przydatne wskazówki oraz ciekawostki dendrologiczne, dotyczące nasadzeń zieleni w pobliżu linii energetycznych.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00