Informacja o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał informację o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu: Przekroczenie PD 35 dni PM10 25.11.2022.pdf

powrót