Czyste Powietrze

Informacja GOPS

Informacja GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, wnioski o świadczenie „Dobry Start” 300 zł, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 roku przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 roku wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka przy ulicy Głównej 107 w Wyrach w godzinach urzędowania Ośrodka. W miesiącu sierpniu dostępny będzie także punkt przyjmowania w/w wniosków w Filii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Gostyń, ul. Pszczyńska 368, czynny we wtorek, środę i czwartek w godzinach od 9.00 do 11.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gopswyry.eu zakładka wsparcie dla rodzin lub pod numerem telefonu 322187274.

powrót