Czyste Powietrze

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

Ważna informacja dla przedsiębiorców - 19 maja 2018r. upływa termin na uzupełnienie CEIDG o numer PESEL

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że z dniem 19 maja 2018 r. upływa termin, zgodnie z którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

 

UWAGA: po upływie terminu 19 maja 2018 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

powrót