Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców korzystających z gminnego Programu dotacji do wymiany źródła ciepła pn.: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła”, oraz Programu „Czyste Powietrze”.


W związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi konieczności wykazywania otrzymanej dotacji w rocznym zeznaniu podatkowym informujemy:


1. Osoby, które poniosły wydatki związane z wymianą źródła ciepła (lub inne kwalifikujące się do dofinansowania w PP „Czyste Powietrze”) w 2022 r. i w tym samym roku otrzymały dotację mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej pomniejszając wydatki o otrzymaną dotację. W tym przypadku nie trzeba wykazywać dotacji jako przychodu.


2. Osoby, które poniosły wydatki związane z wymianą źródła ciepła (lub inne kwalifikujące się do dofinansowania w PP „Czyste Powietrze”) w 2022 r., ale otrzymały lub dopiero otrzymają dotację w 2023 r. mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w ten sposób, że wykazują poniesione wydatki w całości w 2022 r., natomiast otrzymana dotację w roku 2023 należy wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2023 r. jako przychód, od którego naliczony zostanie podatek.


3. Należy zaznaczyć, że osoby które poniosły wydatki w 2021 roku, ale otrzymały dofinansowanie z Gminy lub z WFOŚIGW z PP „Czyste Powietrze” dopiero w 2022 roku powinny wykazać w zeznaniu rocznym za 2022 rok dotację jako przychód, od którego zostanie naliczony podatek.

powrót