II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W domu kultury, 20 stycznia odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.

Gośćmi spotkania były: Anna Łożańska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach oraz Magdalena Sierżant, pracownik socjalny. Odpowiadały one na pytania seniorów dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Wyry w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Wyry. Po zakończeniu dyskusji, Gminna Rada Seniorów pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt. Podczas posiedzenia, seniorzy ze swojego grona wybrali wiceprzewodniczącego. Funkcję tę pełnił będzie Pan Henryk Jegła. Po dyskusji, Gminna Rada Seniorów przyjęła też swój ramowy plan pracy.

II posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.JPG

powrót