Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Wyry planuje złożenie wniosku w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Do projektu mogą przystąpić dzieci, wnuki lub prawnuki osób, które pracowały w PGR w Wyrach, a jednocześnie zamieszkują na terenie naszej gminy i uczą się w szkole podstawowej lub średniej.

Wsparcie będzie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) i ewentualne zapewnienie dostępu do internetu, jeśli do tej pory go nie było.

W celu złożenia wniosku przez Gminę Wyry, niezbędne jest zebranie oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych dzieci lub osób, które ukończyły 18 lat, a nadal uczą się w szkole średniej.

Osoby kwalifikujące się do otrzymania wsparcia prosimy o złożenie oświadczenia, zamieszczonego poniżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyry.

Do kogo kierowane jest wsparcie:

 • dziecka lub ucznia szkoły średniej zamieszkującego miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecka lub ucznia szkoły średniej wskazanego w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecka lub ucznia szkoły średniej wskazanego w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.

Oświadczenia:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001