Gmina Wyry w rankingach

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”

W tegorocznej, XVII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej, Gmina Wyry znalazła się na 64 miejscu w kategorii gmin wiejskich (na 1533 gminy wiejskie).

Zasady rankingu ustala kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać wynosiła 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).

W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brane były tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) nacisk kładziony był na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych (zagadnienia takie jak: gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu).

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzana była jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Ranking „Rzeczpospolitej”>>

 

Ranking „Wspólnoty” – Liderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018–2020

Publikujemy również wyniki corocznego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów. Bierze on pod uwagę całość wydatków majątkowych gmin poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020). Gmina Wyry tym razem znalazła się na 530 miejscu wśród gmin wiejskich (ranking obejmuje 1537 gmin). Średnie wydatki inwestycyjne na osobę w latach 2018–2020 wyniosły 1032,47 zł.

Wśród gmin wiejskich, pierwsze miejsce tradycyjnie już zajął Kleszczów. Wśród małych miast wygrała Krynica Morska, a wśród miast powiatowych – Polkowice. W miastach na prawach powiatu na czele jest Świnoujście, a poprzedni lider – Gliwice – zajęły trzecie miejsce. Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.

Ranking „Wspólnoty”>>

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00