Rusza nabór wniosków w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie

Od 1 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Wyry można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.

Wnioski mogą składać właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Gminy Wyry oraz spełniające kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Wszystkie szczegóły zawarte zostały w regulaminie naboru: Regulamin Programu Ciepłe Mieszkanie.pdf

Wniosek o dotację Ciepłe Mieszkanie.docx

Wykaz kosztów kwalifikowanych załącznik 1 Ciepłe Mieszkanie.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku - klauzula informacyjna (współmałżonek).pdf

Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku - klauzula informacyjna (współwłaściciele).pdf

Oświadczenie współmałżonka.docx

Oświadczenie współwłaścicieli.docx

powrót