Czyste Powietrze

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oświatowych w Mikołowie i Tychach w roku szkolnym 2019/2020

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oświatowych w Mikołowie i Tychach w roku szkolnym 2019/2020

 

W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oświatowych w Mikołowie i Tychach w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są o złożenie deklaracji o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski lub deklaracje należy złożyć w UG Wyry (sekretariat) lub przesłać wypełniony i podpisany skan na mail: urzad@wyry.pl w terminie do 19 czerwca br.

 

Wniosek o dowóz dziecka.doc

wniosek o kontynuację.docx

powrót