Portal Gmina Wyry

Wybory samorządowe 2018
Czyste Powietrze

Dowód osobisty

Dowód osobisty

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, iż  w  2017 roku dla 4 mln 729 tys. Polaków upłynął termin ważności posiadanego dowodu osobistego,  z czego prawie 870  tys. tych osób nadal nie wystąpiło o wydanie nowego dowodu osobistego. W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobistego nie posiada obecnie  blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów osobistych kolejnego miliona osób.

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić Twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dodatkowo, z dowodem możesz podróżować bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.

Upływ okresu ważności

Dowód, którego okres ważności upłynął jest nie ważny. Nie można się nim posługiwać (np.brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach , czy też załatwienia sprawy m.in. w banku.) Dowód taki należy wymienić. Obowiązek taki wynika nie tylko ze zwykłej logiki ale również z przepisów prawa, a konkretniej z art. 40 wspominanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

O wymianę dowodu osobistego, z powodu utraty ważności należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. O wydanie nowego dowodu osobistego występujemy do dowolnego urzędu . Organem wydającym dowód jak we wszystkich innych wypadkach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

                Warto również wiedzieć, że uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego jest wykroczeniem. Osoba nie dopełniająca obowiązków z tym związanych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

 

powrót