Dokumenty planistyczne Gminy Wyry znajdziesz na Geoportalu

W Geoportalu dostępne są już aktualne dokumenty planistyczne Gminy Wyry: plany zagospodarowania przestrzennego Gostyni i Wyr oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Aby zapoznać się z mapami należy wejść na stronę: GEOPORTAL 2 (mikolowski.pl) i wybrać opcję „mapa w trybie publicznym”, a następnie w menu bocznym, po lewej stronie ekranu, zaznaczyć odpowiednią opcję w zakładce „dane z gmin”.

Geoportal - mapa.png

W rejestrze planów, można znaleźć również plany archiwalne, które obowiązywały na 31.10.2020 r.

 Rejestr planów.png

Zbiory danych przestrzennych zostały również zamieszczone w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych (gugik.gov.pl).

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00