Czyste Powietrze

Do 15 stycznia można składać wnioski o nagrodę sportową

Do 15 stycznia można składać wnioski o nagrodę sportową

Do 15 stycznia do Urzędu Gminy Wyry można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

- klub lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,
- co najmniej 5 mieszkańców Gminy Wyry,
- Wójt Gminy Wyry,
- zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnosprawnego rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania,
- określenie wnioskodawcy,
- opis osiągniętego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym
- osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
- uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane do 31 marca.

Pobierz wniosek

Szczegóły tutaj

 

powrót