Debata nad Raportem o Stanie Gminy Wyry

Wójt Gminy Wyry przedłożył Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2020 rok.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy Wyry.
Na sesji Rady w dniu 24 czerwca 2021 roku, podczas której Rada Gminy Wyry głosować będzie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, Wójt Gminy Wyry zobowiązany jest przedstawić Radzie raport o stanie gminy. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 23 czerwca 2021 roku). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

RAPORT O STANIE GMINY WYRY ZA 2020 R. PRZEDŁOŻONY RADZIE GMINY

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE nad Raportem o stanie Gminy Wyry za 2020 rok:
[PDF] Zgłoszenie do udziału w debacie
[DOC] Zgłoszenie do udziału w debacie

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001