Dbajmy o bezpieczeństwo naszych pupili i swoje nawzajem! Pamiętajmy - pies bez opieki to kara dla właściciela

Częstym problemem w naszej gminie są psy biegające po ulicach bez opieki właściciela. To nie tylko porzucone i bezdomne zwierzaki, ale także puszczane luzem poza teren posesji, gdzie narażone są na potrącenie. Do Urzędu Gminy dociera bardzo dużo próśb o interwencje w sprawie wyłapania psów. Trudno się dziwić, ponieważ nawet mały zwierzak bez smyczy i kagańca – u wielu ludzi wywołuje strach.

Właścicielu psa, pamiętaj…

 • wyposaż psa w smycz, a w przypadku ras uznanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażające otoczeniu – w kaganiec
 • w miejscach publicznych prowadź psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożony kaganiec
 • zwalniaj psa ze smyczy jedynie na swojej posesji pod warunkiem, że posesja jest ogrodzona i uniemożliwia wstęp osób trzecich, tak aby pies nie zdołał pokonać ogrodzenia 
 • oznacz swoją posesję tabliczką z informacją o tym, że strzeże jej pies
 • możesz zwolnić psa ze smyczy tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Warunek jest jeden: pies musi mieć założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, czy budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.)
 • natychmiast usuwaj zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Właścicielu psa, tego nie wolno robić...

 • wypuszczać zwierząt domowych bez nadzoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania
 • wprowadzać zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów
 • wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.: zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

Co grozi za niestosowanie się do powyższych zasad?

Art. 77 Kodeksu wykroczeń stanowi, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. A jeśli zwierzę „swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”. Na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego, właściciel może ponosić też odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzę.

W tym roku, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wyry zajmuje się schronisko FAUNA z Rudy Śląskiej. Świadczy ono usługi:

 • wyłapywania bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu
 • przyjmowania zwierząt bezdomnych do schroniska, utrzymywanie i zapewnienie im opieki
 • zabierania do badania zwierzęcia (lub jego odpowiedniej próbki) podejrzanego o chorobę zakaźną
 • przekazywania zwłok zwierząt poddanych eutanazji do utylizacji
 • usypiania ślepych miotów przez lekarza weterynarii
 • znajdowania (o ile będzie tylko taka możliwość) odłowionym zwierzętom z terenu Gminy Wyry rodzin zastępczych
 • wykonywania kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela.

Utylizacją zwłok zwierząt padłych z terenu naszej gminy zajmuje się firma EKO – TRANS z Orzesza, zaś transportem rannych lub potrzebujących opieki zwierząt oraz przyjmowaniem dzikich krajowych, egzotycznych oraz udomawianych rannych zwierząt – Leśne Pogotowie z Mikołowa.

Dane do kontaktowania się w powyższych sytuacjach:

 • Urząd Gminy Wyry w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 32/325 68 21 lub 32/325 68 00
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie pod nr tel. 32/326 04 30
 • Straż Miejska w Łaziskach Górnych pod nr telefonu 986 lub 32/224 44 71

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych pupili!

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych pupili!

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców i klientów odbywa się do godz. 14:00 przy 2 bezpiecznych stanowiskach obsługi na parterze urzędu. Po godzinie 14:00 wejście do urzędu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem!

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001