Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji

Ponownie apelujemy do naszych mieszkańców, aby nie wrzucać maseczek, rękawiczek oraz nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Są one powodem blokady przepływu ścieków i awarii przepompowni! Przypominamy również o zakazie odprowadzania do kanalizacji wód opadowych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, wprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych jest nielegalne!

W sytuacji intensywnych opadów ciągłych, powodujących nadmierne obciążenie hydrauliczne grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jeżeli w takiej sytuacji wystąpi blokada sieci kanalizacyjnej, wówczas objętość wypływającej wody jest wielokrotnie większa niż w przypadku pogody bezdeszczowej.

Podkreślamy, że blokady przepływu ścieków nigdy nie są powodowane opadami atmosferycznymi, lecz powstają na skutek wprowadzania do sieci kanalizacyjnej nierozpuszczalnych odpadów stałych lub tłuszczów organicznych tworzących złogi w rurociągach przesyłowych.

W ostatnim czasie dużym zagrożeniem dla naszej sieci kanalizacyjnej okazało się w szczególności wyrzucanie do niej maseczek, rękawiczek oraz nawilżanych chusteczek. Apelujemy, aby nie wyrzucać ich do kanalizacji, ponieważ nie tylko blokuje to przepływ ścieków i liczne awarie przepompowni, ale także powoduje znaczne narażenie zdrowia pracowników przepompowni!

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001