Chcesz wymienić piec? Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze!

W Urzędzie Gminy Wyry otrzymasz pomoc w wypełnianiu wniosku. Prosimy o kontakt: tel. 32 325 68 32, email: czystepowietrze@wyry.pl.

1 lipca weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br. Więcej informacji>>

Masz starego „kopciucha”? Najpierw sprawdź do kiedy musisz go wymienić!

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy kocioł ma więcej niż 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła mieści się w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • wymiana do 31.12.2025 r. gdy kocioł ma mniej niż 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
 • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min. 80 %
  lub
 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Kiedy wymienić piec - infografika

Chcesz wymienić piec lub przeprowadzić termomodernizację swojego domu? Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze!

Możesz w nim uzyskać dofinansowanie na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Możesz sfinansować przedsięwzięcie rozpoczęte, a także już zakończone! Warunek - przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja. Możesz także złożyć wniosek mając dopiero w planach przedsięwzięcie.

Czyste Powietrze - l i II część programu.jpg

Podstawowy poziom dofinansowania

Warunek: roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł.

NA CO możesz uzyskać dofinansowanie i ILE maksymalnie możesz dostać:

W podstawowym poziomie dofinansowania w programie Czyste Powietrze występują trzy warianty wspieranych przedsięwzięć. Szczegóły na grafice:

warianty.jpgkoszty kwalifikowane (2).jpg

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

1 sposób - wersja papierowa oraz internetowa:

1. Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta i pobierz wniosek.

2. Wypełnij pobrany wniosek w postaci elektronicznej.

3. Prześlij wypełniony wniosek poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Wydrukuj wniosek z Portalu Beneficjenta, podpisz go i prześlij pocztą w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW w Katowicach lub dostarcz do Urzędu Gminy Wyry.

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-papier-1.jpg

2 sposób - wersja tylko internetowa:

1. Wejdź na stronę gov.pl (zakładka "Nieruchomości i środowisko", a potem opcja "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze").

2. Kliknij przycisk "złóż wniosek".

3. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego.

4. Wypełnij wniosek i podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Prześlij wniosek do do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Pamiętaj o załączeniu załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)!

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-internet-1.jpg

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie? Zachęcamy do obejrzenia webinarium!

Podwyższony poziom dofinansowania

Warunek: przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

NA CO możesz uzyskać dofinansowanie i ILE maksymalnie możesz dostać:

Wariant 1:

Obejmuje demontaż tak zwanego kopciucha i zakup oraz montaż źródła ciepła  do celów ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo może być wykonane np. ocieplenie przegród budowlanych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 32 000 zł. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną można uzyskać do 37 000 zł dotacji.

Wariant 2:

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe źródło (źródło ciepła spełnia wymogi programu), a obejmujące zakup i montaż wentylacji mechanicznej, termomodernizację lub wykonanie dokumentacji (audytu energetycznego pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych). W tym wariancie można uzyskać do 15 000 zł dotacji.

Przykładowo dotacja na kocioł gazowy kondensacyjny w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania to 60%(procent faktycznie poniesionych kosztów) - maksymalnie 9 000 zł.

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

1

Audyt energetyczny

100%

1000

2

Dokumentacja projektowa

60%

1200

3

Ekspertyzy

60%

300

4

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

75%

15000

5

Pompa ciepła powietrze/woda

60%

18000

6

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

60%

18000

7

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

60%

6000

8

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

60%

27000

9

Kocioł gazowy kondensacyjny

60%

9000

10

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)

75%

11250

11

Kocioł olejowy kondensacyjny

60%

9000

12

Kocioł na węgiel

60%

6000

13

Kocioł zgazowujący drewno

60%

12000

14

Kocioł na pellet drzewny

60%

12000

15

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.)

60%

12000

16

Ogrzewanie elektryczne

60%

6000

17

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

60%

9000

18

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

60%

10000

19

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5000

20

Ocieplenie przegród budowlanych

60%

90 zł za m2

21

Stolarka okienna

60%

420 zł za m2

22

Stolarka drzwiowa

60%

1200 zł za m2

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W gminie Wyry takie zaświadczenia wydawane są przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) ul. Główna 107, 43-175 Wyry. Aby uzyskać zaświadczenie, do GOPS-u należy najpierw złożyć żądanie wydania tego zaświadczenia.

Do pobrania:

1 sposób - wersja papierowa oraz internetowa:

1. Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta i pobierz wniosek.

2. Wypełnij pobrany wniosek w postaci elektronicznej.

3. Prześlij wypełniony wniosek poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Wydrukuj wniosek z Portalu Beneficjenta, podpisz go i prześlij pocztą w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW w Katowicach lub dostarcz do Urzędu Gminy Wyry.

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-papier-1.jpg

2 sposób - wersja tylko internetowa:

1. Wejdź na stronę gov.pl (zakładka "Nieruchomości i środowisko", a potem opcja "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze").

2. Kliknij przycisk "złóż wniosek".

3. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego.

4. Wypełnij wniosek i podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Prześlij wniosek do do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Pamiętaj o załączeniu załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)!

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-internet-1.jpg

Wymagana dokumentacja dla obu poziomów dofinansowania

Strona główna programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Wyry otrzymasz pomoc w wypełnianiu wniosku. Prosimy o kontakt: tel. 32 325 68 32, email: czystepowietrze@wyry.pl.

 

Wniosek o płatność

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie w ramach programu Czyste Powietrze, beneficjent może wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca). Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumentacja rozliczeniowa (wzór wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wzór protokołu odbioru robót wykonawcy) złożonych zarówno przed 15 maja jak i po 15 maja znajduje się w wymaganej dokumentacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachDokumentacja rozliczeniowa jest różna dla wniosków złożonych przed 15 maja i dla wniosków złożonych po 15 maja!

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia!

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy).

W przypadku składania wniosków częściowych:

a. W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków Programu.

b. W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, zgodnej z zakresem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokona wypłat kwoty dotacji dla zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą. Pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

Załączniki:

Uwaga: Dokumenty należy dołączyć w formie kopii, a w przypadku dokumentów zakupu, w formie kopii potwierdzonej przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

Dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie  z użytku źródła ciepła na paliwo stałe(jeśli pierwszy wniosek i likwidowane źródło ciepła)

Dokumenty zakupu (wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka)

Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy

Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych lub w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej inny dokument(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz 2-12 w tabeli B.4.1, instalacja centralnego ogrzewania, oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna, stolarka drzwiowa)

Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz 2-12 w tabeli B.4.1, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)

Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła na paliwo stałe – pozycje 9-12 w tabeli B.4.1)

Certyfikat europejskiego znaku jakości ,,Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny(dotyczy, jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych)

(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 14 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru montażu źródła ciepła (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 1-13 w tabeli B.4.1

Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi)

(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 15 w tabeli B.4.1

Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 14 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru wykonania przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (jeśli dotyczy) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 1,7 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, stolarka  drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ocieplenie przegród budowlanych łącznie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa)

Audyt energetyczny (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii Audyt energetyczny)

Wystawione przez Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) (jeśli rozliczana  jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna)

Do pobrania:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001