Chcesz wymienić piec? Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze!

Chcesz wymienić piec? Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze!

W Urzędzie Gminy Wyry otrzymasz pomoc w wypełnianiu wniosku. Prosimy o kontakt: tel. 32 325 68 32, email: czystepowietrze@wyry.pl.

Masz starego „kopciucha”? Najpierw sprawdź do kiedy musisz go wymienić! Pamiętaj, że stary kocioł można wymienić na piec minimum 5 klasy!

- Kotły użytkowane dłużej niż 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku
- Kotły użytkowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, należy wymienić do końca 2023 roku
- Kotły mające mniej niż 5 lat trzeba wymienić do końca 2025 roku
- Kotły 3 lub 4 klasy – można eksploatować do końca 2027 roku

slaskie-kotly-01-2-1.jpgslaskie-kotly-01-2-2.jpg

Chcesz wymienić piec lub przeprowadzić termomodernizację swojego domu? Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze!

Możesz w nim uzyskać dofinansowanie na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Możesz sfinansować przedsięwzięcie rozpoczęte, a także już zakończone! Warunek - przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja. Możesz także złożyć wniosek mając dopiero w planach przedsięwzięcie.

Czyste Powietrze - l i II część programu.jpg

Podstawowy poziom dofinansowania

Warunek: roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł.

NA CO możesz uzyskać dofinansowanie i ILE maksymalnie możesz dostać:

W podstawowym poziomie dofinansowania w programie Czyste Powietrze występują trzy warianty wspieranych przedsięwzięć. Szczegóły na grafice:

warianty.jpgkoszty kwalifikowane (2).jpg

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

1 sposób - wersja papierowa oraz internetowa:

1. Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta i pobierz wniosek.

2. Wypełnij pobrany wniosek w postaci elektronicznej.

3. Prześlij wypełniony wniosek poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Wydrukuj wniosek z Portalu Beneficjenta, podpisz go i prześlij pocztą w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW w Katowicach lub dostarcz do Urzędu Gminy Wyry.

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-papier-1.jpg

2 sposób - wersja tylko internetowa:

1. Wejdź na stronę gov.pl (zakładka "Nieruchomości i środowisko", a potem opcja "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze").

2. Kliknij przycisk "złóż wniosek".

3. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego.

4. Wypełnij wniosek i podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Prześlij wniosek do do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Pamiętaj o załączeniu załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)!

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-internet-1.jpg

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie? Zachęcamy do obejrzenia webinarium!

Podwyższony poziom dofinansowania

Warunek: przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

NA CO możesz uzyskać dofinansowanie i ILE maksymalnie możesz dostać:

Wariant 1:

Obejmuje demontaż tak zwanego kopciucha i zakup oraz montaż źródła ciepła  do celów ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo może być wykonane np. ocieplenie przegród budowlanych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 32 000 zł. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną można uzyskać do 37 000 zł dotacji.

Wariant 2:

Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe źródło (źródło ciepła spełnia wymogi programu), a obejmujące zakup i montaż wentylacji mechanicznej, termomodernizację lub wykonanie dokumentacji (audytu energetycznego pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych). W tym wariancie można uzyskać do 15 000 zł dotacji.

Przykładowo dotacja na kocioł gazowy kondensacyjny w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania to 60%(procent faktycznie poniesionych kosztów) - maksymalnie 9 000 zł.

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

1

Audyt energetyczny

100%

1000

2

Dokumentacja projektowa

60%

1200

3

Ekspertyzy

60%

300

4

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

75%

15000

5

Pompa ciepła powietrze/woda

60%

18000

6

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

60%

18000

7

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

60%

6000

8

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

60%

27000

9

Kocioł gazowy kondensacyjny

60%

9000

10

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)

75%

11250

11

Kocioł olejowy kondensacyjny

60%

9000

12

Kocioł na węgiel

60%

6000

13

Kocioł zgazowujący drewno

60%

12000

14

Kocioł na pellet drzewny

60%

12000

15

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.)

60%

12000

16

Ogrzewanie elektryczne

60%

6000

17

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

60%

9000

18

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

60%

10000

19

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5000

20

Ocieplenie przegród budowlanych

60%

90 zł za m2

21

Stolarka okienna

60%

420 zł za m2

22

Stolarka drzwiowa

60%

1200 zł za m2

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W gminie Wyry takie zaświadczenia wydawane są przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) ul. Główna 107, 43-175 Wyry. Aby uzyskać zaświadczenie, do GOPS-u należy najpierw złożyć żądanie wydania tego zaświadczenia.

Do pobrania:

1 sposób - wersja papierowa oraz internetowa:

1. Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta i pobierz wniosek.

2. Wypełnij pobrany wniosek w postaci elektronicznej.

3. Prześlij wypełniony wniosek poprzez Portal Beneficjenta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Wydrukuj wniosek z Portalu Beneficjenta, podpisz go i prześlij pocztą w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW w Katowicach lub dostarcz do Urzędu Gminy Wyry.

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-papier-1.jpg

2 sposób - wersja tylko internetowa:

1. Wejdź na stronę gov.pl (zakładka "Nieruchomości i środowisko", a potem opcja "Skorzystaj z programu Czyste Powietrze").

2. Kliknij przycisk "złóż wniosek".

3. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego.

4. Wypełnij wniosek i podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Prześlij wniosek do do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Pamiętaj o załączeniu załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)!

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-internet-1.jpg

Wymagana dokumentacja dla obu poziomów dofinansowania

Strona główna programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Wyry otrzymasz pomoc w wypełnianiu wniosku. Prosimy o kontakt: tel. 32 325 68 32, email: czystepowietrze@wyry.pl.

 

Wniosek o płatność

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie w ramach programu Czyste Powietrze, beneficjent może wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.

Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca). Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumentacja rozliczeniowa (wzór wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wzór protokołu odbioru robót wykonawcy) złożonych zarówno przed 15 maja jak i po 15 maja znajduje się w wymaganej dokumentacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachDokumentacja rozliczeniowa jest różna dla wniosków złożonych przed 15 maja i dla wniosków złożonych po 15 maja!

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia!

W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (wnioski częściowe i wniosek końcowy).

W przypadku składania wniosków częściowych:

a. W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających warunków Programu.

b. W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, zgodnej z zakresem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą umową o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokona wypłat kwoty dotacji dla zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą. Pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

Załączniki:

Uwaga: Dokumenty należy dołączyć w formie kopii, a w przypadku dokumentów zakupu, w formie kopii potwierdzonej przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

Dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie  z użytku źródła ciepła na paliwo stałe(jeśli pierwszy wniosek i likwidowane źródło ciepła)

Dokumenty zakupu (wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka)

Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy

Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych lub w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej inny dokument(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz 2-12 w tabeli B.4.1, instalacja centralnego ogrzewania, oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna, stolarka drzwiowa)

Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz 2-12 w tabeli B.4.1, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)

Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła na paliwo stałe – pozycje 9-12 w tabeli B.4.1)

Certyfikat europejskiego znaku jakości ,,Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny(dotyczy, jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych)

(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 14 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru montażu źródła ciepła (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 1-13 w tabeli B.4.1

Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi)

(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 15 w tabeli B.4.1

Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 14 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru wykonania przyłącza, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (jeśli dotyczy) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz 1,7 w tabeli B.4.1)

Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, stolarka  drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi) (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ocieplenie przegród budowlanych łącznie, stolarka okienna, stolarka drzwiowa)

Audyt energetyczny (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii Audyt energetyczny)

Wystawione przez Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) (jeśli rozliczana  jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna)

Do pobrania:

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców i klientów odbywa się do godz. 14:00 przy 2 bezpiecznych stanowiskach obsługi na parterze urzędu. Po godzinie 14:00 wejście do urzędu możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem!

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 14:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001