Czyste Powietrze

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją

31 maja 2019r. Gmina Wyry podpisała umowę z firmą „GAZ PROJEKT” Instalacje sanitarne i przemysłowe mgr inż. Tomasz Golda z siedzibą w Tychach na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją”. Opracowany PFU będzie uzupełnieniem istniejącej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w Gostyni tak, aby przy ogłaszaniu kolejnych przetargów na budowę sieci można było ująć również budynki istniejące, bądź będące w trakcie budowy, a nie widniejące w dokumentacji z 2010r. Zgodnie z umową, wykonawca powinien zakończyć wszystkie prace do 31.10.2019r. Kolejnym krokiem będzie opracowanie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w którym ujęta zostanie ta część Gostyni, gdzie nie ma jeszcze systemu kanalizacji sanitarnej.

powrót