Czyste Powietrze

Badania ankietowe

Badania ankietowe

Badanie ankietowe - Urząd Statystyczny w Katowicach

Główny Urząd Statystyczny w Katowicach przeprowadza od 2 do 20 lipca 2018r. badania ankietowe w gospodarstwach domowych o symbolu PKZ dot. uczestnictwa w podróżach krajowych i zagranicznych.

gus badania.JPG

powrót