Czyste Powietrze

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”

Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” (dalej: LGD „Ziemia Pszczyńska”) za okres 2016-2018

 

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/xq4WKbDyN2OJPO6j1

powrót