Akcja zima 2022/2023

Dane kontaktowe dotyczące interwencji związanych z zimowym utrzymaniem dróg:

akcja zima (6).png

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: (32) 326 04 30, 798 717 178

AKCJA ZIMA 2022 – 2023 POWIAT MIKOŁOWSKI WYKAZ PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEJEZDNOŚĆ DRÓG (mikolowski.pl)

Wykaz dróg powiatowych w miejscowości Wyry:

  • ul. Główna
  • ul. Łaziska
  • ul. Aleksandra Puszkina
  • ul. Magazynowa
  • ul. Zbożowa

Wykaz dróg powiatowych w miejscowości Gostyń:

  • ul. Rybnicka
  • ul. Łuczników
  • ul. Miarowa
  • ul. Wojciecha Drzymały
  • ul. Macierzanki

Komunikat Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). 

Elżbieta Oczkowicz

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Katowice, wrzesień 2022 r.  

powrót