Czyste Powietrze

Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe

Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe

30 maja 2019r. Rada Gminy Wyry uchwaliła Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany kotłów węglowych na gazowe. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie może wynieść maksymalnie 7 200,00 zł, jednakże nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych, jak w tabeli poniżej.

 

Zakres modernizacji

Przyjęte max koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł)

 Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

 Dotacja

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa Nowego źródła ciepła gazowego w zamian kotła na paliwo stałe

12 000,00

40%

4 800,00

60%

Max

7 200,00

 

 

REGULAMIN.docx

Wniosek wraz z załącznikami.docx

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które zgłosiły akces w roku 2018 do projektu wymiany źródeł ciepła finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020 oraz osoby z listy rezerwowej.

Koszty kwalifikowane stanowią:

a)                  Demontaż starego źródła ciepła.

b)                  Zakup i montaż nowego źródła ciepła na paliwo gazowe.

c)                   Wkład kominowy dla kotła gazowego.

Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane, tj. m. in.:

a)                  Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. wymiana instalacji c.w.u., co.

b)                  Uzyskanie pozwoleń i opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań,

c)                   Zakup i montaż bojlera c.w.u.

d)                  Opinię kominiarską.

 

 

Wnioski przyjmowane są od 3 do 28 czerwca 2019r.

powrót