12 czerwca ruszą konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030

W dniach od 12 czerwca do 21 lipca odbędą się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030”.

Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i wskazania swoich propozycji, uwag i opinii, które Państwa zdaniem powinny zostać ujęte w Strategii. Projekt Strategii Rozwoju oraz formularz uwag i wniosków zostanie udostępniony 12 czerwca!

Strategia Rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów obowiązujących na obszarze gminy, stąd też zależy nam na jak najszerszym udziale mieszkańców w konsultacjach.

Dokument wskazuje kierunki w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszenie warunków życia. Stanowi również podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, czy polityki przestrzennej.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy, tel.: (32) 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl.

powrót