(zaawansowana)
26.11
Imieniny
Konrada i Sylwestra

Wszystkiego najlepszego!

Polecamy

 

Mapa dojazdu

Jednostki organizacyjne


Zakład Gospodarki Komunalnej

43-175 Wyry
ul. Wagonowa 35,
tel.: (0-32) 218 72 42
e-mail: zgk@wyry.pl

Dyrektor: mgr inż. Jerzy Danielczyk

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu są prace związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków, z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Wyry. Zakład prowadzi również prace wykonywane na rzecz Gminy Wyry, w miejscowościach Wyry i Gostyń, obejmujące gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:
- prace związane z oczyszczaniem terenu gminy,
- prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
- utrzymanie zieleni,
- drobne prace remontowe.

Zakład eksploatuje następującą sieć kanalizacyjną:
- długość czynnej sieci – 32,4 km,
- długość przyłączy do budynków – 10,1 km,
- 15 przepompowni ścieków, umożliwiających funkcjonowanie całej sieci,
- ilość zawartych umów z mieszkańcami – 583,
- ilość ścieków bytowych za rok 2006 – 72 335 m3,
- całkowite ilości ścieków dopływające do oczyszczalni w roku 2006 - 114031m3.

Ścieki trafiają do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadu niskoobciążonego. Została ona oddana do użytku w roku 1998. Mieści się ona przy ul. Wagonowej w Wyrach. Część ścieków, z jeszcze nieskanalizowanego obszaru gminy jest dowożona do oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Ze względu na etapową rozbudowę sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia przygotowana w pierwszym etapie budowy na przepustowość Q = 250 m3/dobę, jest aktualnie modernizowana i rozbudowywana do przepustowości Q = 1000 m3/dobę.

 

Jednostki organizacyjne

«  strona główna | ^ do góry | kontakt